יולי 18, 2024
חוק הודעה לעובד

שאלות ותשובות בדיני עבודה

בכתבה הבאה, נציג מבחר שאלות ותשובות בדיני עבודה שיעסקו בנושאים הקשורים להלנת שכר, זכויות עובדים בעבודה, פיטורים של עובדת בהריון, התפטרות מהעבודה עקב הרעת תנאים ועוד.

הכתבה בשיתוף עם עו"ד מובילה בתחום דיני עבודה.

שאלה מס' 1 – מהו המועד ממנו מחויב המעסיק להפריש לקופת הפנסיה של העובד?

מעסיק צריך להפריש כספים לקופת הפנסיה של העובד, כאשר חולפת חצי שנה ממועד תחילת העבודה.

שאלה מס' 2 – מהו חוק הודעה לעובד?

חוק הודעה לעובד מחייב כל מעסיק לתת לעובד מסמך שמפרט את תנאי העסקתו. עליו לתת לו את המסמך הנ"ל, תוך 30 יום ובצורה מסודרת. המטרה של החוק היא שיהיה יישור קו בין העובד לבין המעסיק ושכל אחד מהצדדים יהיה מודע לתנאים הסוציאליים ותנאי ההעסקה של העובד החדש במקום העבודה.

שאלה מס' 3 – איך מחושב פדיון חופשה?

הוא מחושב על פי הנתון של ממוצע ימי העבודה בשנה. לדוגמה, מי שעבד 6 ימים שבוע ו-5 שעות בכל יום וכל זאת במהלך 12 חודשים, יהיה זכאי ל-14 ימי חופשה נטו.

שאלה מס' 4 – איך מחשבים דמי הבראה?

ימי הבראה מחשבים לפי אחוז המשרה. כאשר חולפת השנה הראשונה, כל שכיר זכאי לקבל 5 ימי הבראה בשנה. שווי יום הבראה עומד על 378 שקלים.

שאלה מס' 5 – איך מחשבים ימי מחלה?

כל שכיר במדינת ישראל זכאי ל1.5 יום מחלה בחודש. הוא יכול גם לצבור עד 90 ימי מחלה. מה שכן, אם יש הסכם קיבוצי או הסכם אישי שקובע אחרת, הוא יוכל לצבור יותר ימי מחלה. על יום המחלה הראשון, אין תשלום. על יום המחלה השני והשלישי, יש תשלום של 50 אחוזים מהשכר היומי.  
החל מיום המחלה הרביעי, יש תשלום של 100 אחוזים מהשכר היומי.

שאלה מס' 6 – איך מחשבים גמול שעות נוספות?

כל מי שעובד למעלה מ-8 שעות ביום (6 ימים בשבוע), זכאי לקבל גמול שעות נוספות. גמול זה יהיה בשיעור של 125 אחוז בגין שעתיים נוספות. חשוב לציין שהחל מהשעה השלישית, העובד יהיה זכאי לגמול שעות נוספות בשיעור של 150 אחוז (מערך שעה רגילה).

שאלה מס' 7 – למה ימי חג זכאי עובד שכיר?

הוא זכאי ל-8 ימי חג בשנה. נציין שהמספר הזה יכול להשתנות אם חל הסכם קיבוצי או הסכם אישי. לדוגמה, אם מדובר על ענף האפייה, עובד שכיר יהיה זכאי ל-17 ימי חג בשנה.

שאלה מס' 8 – האם מותר לפטר אישה בהריון?

אם האישה עובדת במקום העבודה לפחות 6 חודשים, יש איסור לפטר אותה. ניתן לפטר רק אם יש אישור מטעם המומנה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. כמו כן, אסור גם לפגוע בהכנסה או בהיקף המשרה של עובדת בהריון.

שאלה מס' 9 – איזה פעולות של המעסיק יכולות להיחשב כהרעת תנאים בעבודה?

יש כל מיני מצבים פופולאריים שאפשר להחשיב אותם כהרעת תנאים לכל דבר. לדוגמה, החלטה על שינוי משמעותי וקיצוני בתנאי העבודה של העובד, יחס משפיל ולא מכבד מטעם המעסיק לעובד, פגיעה בשכר של העובד, העברת העובד לתפקיד אחר וכו'.

שאלה מס' 10 – מה אפשר לעשות כאשר יש הרעה בתנאי העבודה?

בפני העובדים יש 2 אפשרויות פעולה. הראשונה היא להתפטר ממקום העבודה ולהגיש תביעה לפיצויים. השנייה היא לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה.

שאלה מס' 11 – איך אפשר לזהות התעמרות בעבודה?

מדובר על התנהגויות פוגעניות ומשפילות שמופנות כלפי העובדים מצד המעסיקים. לדוגמה, איומים, השפלות, צעקות, האשמות שווא, מתן משימות לעובדים שאינן הולמות את כישוריהם ועוד. במקרה כזה, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה לצורך הגשת תביעה כנגד המעסיק. כמו כן, מומלץ גם לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה לפיצויים.